ค่าแท็กซี่

สนามบินกระบี่-ปลายทาง รถเก๋ง รถตู้
อำเภอเมืองกระบี่ 300 600
อ่าวนาง 600 1050
คลองม่วง 700 1100
ทับแขก 800 1200
ท่าเลน 900 1300
หาดยาว 600 1000
อำเภอเมืองตรัง 1800 2300
ท่าเรือปากเมง 1700 2200
เกาะลันตา 2800 3500
อำเภอเมืองภูเก็ต 2600 3100
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2500 3000
ท่าเรือดอนสัก 3200 3700
สนามบินภูเก็ต 2300 2800